Jag är en utbildningsaktivist. Jag vill tillsammans med övriga aktörer kämpa för utbildningen. Här är teserna jag hoppas vi kan utgå från, skriver förbundsordförande Christer Holmlund i senaste numret av tidningen Läraren.

I det senaste numret kan du bland annat ta del av diskussionen kring en förlängd läroplikt och läsa om OAJ:s fullmäktigeval våren 2018. I ledaren skriver chefredaktör Carl-Erik Rusk: "Noll duger under inga omständigheter som ett riktmärke för avtalsrörelsen överlag."

Vi söker förstärkning och anställer en ekonomisekreterare (80 %) till förbundskansliet i Helsingfors. Om du har ett intresse för att arbeta mångsidigt med ekonomifrågor är detta ett jobb för dig.

Den 8-9 november kallas FSL:s fullmäktige till ordinarie höstmöte i Tammerfors. Fullmäktige behandlar stadgeenliga ärenden, inga motioner har inkommit. Mötet börjar kl. 10.30 på onsdagen och avslutas senast kl. 13.30 på torsdagen. 

Våren 2018 väljer OAJ ny fullmäktige och nu börjar kandidatnomineringen. Fullmäktige är OAJ:s högsta beslutande organ. Inom fullmäktige väljs bland annat organisationens ordförande och 20 styrelsemedlemmar. FSL utgör en egen valkrets och enligt medlemssituationen 1.10.2017 har vi sju platser i fullmäktige. Mer information om kandidatnomineringen och tidtabellen hittar du på vår intra och på OAJ:s hemsidor.

Den 5 oktober 2017 firar vi på Finlands Svenska Lärarförbund Världslärardagen och hyllar alla lärare för det oumbärliga jobb de gör. Samtidigt är vi tvungna att slå larm om lärarprofessionens utveckling. Lärarna vill dela sin tid med eleverna, inte syssla med en massa administrativa uppgifter, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL.