I höstens kanske mest fullspäckade nyhetsbrev berättar vi om fullmäktigemötet i Tammerfors, programmet på Educamässan 2018 och om en ny webbsida där du hittar alla dina medlemsförmåner.

Vi kan inte driva utbildningen med fyra års intervaller där det är viktigare för en regering att få sätta sin prägel på utbildningen, än att via politisk koncensus kring utbildning och forskningsresultat utveckla utbildningen över riksdagsperioder, skriver förbundsordförande Christer Holmlund i sin senaste kolumn.

Som ledamot i OAJ:s fullmäktige representerar du FSL bland 150 ledamöter. Till uppdraget hör en del formella uppgifter men nuvarande ledamöter säger att den största behållningen är det breda kontaktnät, över språk- och regiongränser, man skapar. Läs mer om vad uppdraget går ut på, hur du ställer upp som kandidat och förstås hur du som FSL-medlem röstar. 

När folk är sjuka påverkar det hela verksamheten; kollegiet, undervisningen och kontinuiteten, säger Maria Engbom, rektor för S:t Karins svenska skola. Läs ett reportage från skolan som kämpat med inneluftproblem en längre tid. Tidningen Läraren beskriver också vad planerna på nya stadgar innebär för beslutsfattandet inom FSL. Tanken är att kongressen 2018 blir den sista.  

Det måste ske en positiv utveckling av lärarnas löner, det anser Finlands Svenska Lärarförbunds fullmäktige som har samlats för höstmöte i Tammerfors. De offentligt anställdas löner kan inte fortsätta släpa efter den privata sektorn.

Nästan 40 procent av lärarna och rektorerna uppger att deras hälsa har försämrats på grund av inneluftproblem det senaste året. Hur länge kan vi stå och se på när en hel yrkeskår blir sjuk, frågar sig Christer Holmlund, förbundsordförande på Finlands Svenska Lärarförbund.