Språklärarförbundet i Finland SUKOL r.f. har gjort ett klagomål till riksdagens justitieombudsman angående Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets förehavanden, eftersom dessa inte tryggar en likvärdig grundutbildning enligt förordningen om timfördelning. Nu får en del av grundskoleleverna språkundervisning 38 timmar (en hel årsveckotimme) mindre än andra, fastän förordningen om timfördelningen stadgar om ett minimiantal timmar per läroämne, som eleven har rätt till.

- Utbildningsstyrelsens anvisningar har möjliggjort att utbildningsanordnare kan ordna den årsveckotimme som flyttats från de högre klasserna till årskurserna 1–6 med pedagogiska åtgärder, förklarar SUKOLs ordförande Sanna Karppanen.
Kommunerna har inte definierat vilka åtgärder det är fråga om och hur man använder dessa för att ersätta 38 timmar språkundervisning. Språklärarna är rädda för att det bara är fråga om sparåtgärder.
- Det är mycket oroväckande att elevernas likvärdiga behandling och rättigheter äventyras, eftersom utbildningsanordnarna inte har vidtagit åtgärder för att garantera minimiantalet timmar, konstaterar förbundets ordförande Sanna Karppanen.
Förbundet har aktivt tagit upp saken ända sedan förordningen om timfördelningen gavs, men nu är ett klagomål den sista utvägen att få till stånd en förändring i saken.