Den första toppen av kostnader för marginalisering syns redan under barnets första levnadsår. Institutet för hälsa och välfärd THL och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras färska undersökning skapar en bild av de totala kostnaderna för marginalisering under en människas livslängd.

De totala kostnaderna för marginalisering är starkt beroende av huruvida en ung person avlägger en examen efter grundskolan eller inte. Personer som inte utbildar sig efter grundskolan orsakar under sin livstid tilläggskostnader upp till 370 000 euro för den offentliga förvaltningen i jämförelse med personer som skaffar sig en utbildning.

Undersökningen stöder uppfattningen om att utbildning är det bästa medicinen mot marginalisering.

Bakom kalkylerna finns en klassificering av risker som inbegriper fyra faktorer med anknytning till barndomen som förutspår marginalisering. Dessa faktorer är låg utbildningsnivå hos föräldrarna, problem med alkohol och droger och med den mentala hälsan eller långvarigt behov av utkomststöd samt stora förändringar i familjens struktur. Ju fler faktorer som är aktuella i familjen, desto mer sannolikt är det att barnet kommer att behöva olika stödåtgärder under sin uppväxt och sitt liv.

”Det är givetvis inte så att alla personer med enbart grundskoleutbildning marginaliseras eller avskärmas från arbetsmarknaden. Å andra sidan orsakar en del av dem betydligt mer kostnader än andra”, säger Petri Hilli, äldre rådgivare vid Sitra.