Avtalet som nåddes inom universitetssektorn gäller i 26 månader, dvs. till och med den 31 mars 2020. Avtalet innehåller löneförhöjningar om sammanlagt 3,45 procent, vilket motsvarar den linje i fråga om löneförhöjningar som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå, uppger förlikningsmannen Janne Metsämäki.

En del av löneförhöjningarna är lokala lönepotter som är avsedda att ändra lönesystemet. Samtidigt har det avtalats om en ändring av lönesystemet i en arbetsgrupp och vissa kommande ändringar i lönesystemet.

Centrala punkter i avtalet

Avtalet är i kraft 1.2.2018-31.3.2020.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs med sammanlagt 3,45 procent

Allmänna förhöjningar

- 1.4.2018: 1,0 procent

- 1.4.2019: 1,1 procent

Reglerings- och lokalpotter

- 1.1.2019: 0,5 procent

- 1.6.2019: 0,85 procent

Ovan nämnda reglerings- och lokalpotter används för att förnya lönesystemet samt till personliga förhöjningar, vilka fastställs lokalt. Såvida parterna inte når enighet om hur lönesystemet ändras före 30.9. 2018 minskas regleringspotten 1.1. 2019 med 0,3 procent.

En arbetsgrupp jobbar med förnyandet av lönesystemet. Enighet finns redan rörande vissa detaljer.

Sammanlagt används alltså 1,35 procent av lönesumman till förnyandet av lönesystemet.