Medborgarinitiativet som syftar till att göra studier på andra stadiet avgiftsfria har vind i seglen. Idag fredagen den 9 mars har drygt 43 000 medborgare gett sitt stöd till kampanjen.

Antalet underteckningar har ökat explosionsartat under de senaste dagarna. Det har säkerligen att göra med att kampanjen utlöper den 18 mars. Ett medborgarinitiativ förfaller, då sex månader har gått från det datum då en fråga initieras.

Det är studerandeorganisationerna, bl.a. finlandssvenska FSS, som står bakom initiativet. Målet är initiativet stöds av minst 50 000 medborgare. Om så sker, förs initiativet till behandling i riksdagen.

Rädda Barnen har granskat situationen och fastslagit att penningbrist utgör en bidragande orsak till att studier på andra stadiet avbryts. Speciellt inom yrkesutbildningen avbryter många sina studier. Det är i synnerhet kostnaderna för läromaterial som utgör en bov i dramat. Själva studierna i gymnasier och yrkesläroanstalter är avgiftsfria, men studerandena förväntas själva anskaffa läromaterial och andra förnödenheter som behövs i studierna. De sammanlagda kostnaderna för åren i gymnasiet kan uppgå till 2 600 euro och examen inom vissa yrkesutbildningar kan bli ännu dyrare.