Det behövs fler barnträdgårdslärare och därför lovar undervisnings- och kulturministeriet 28 miljoner euro i öronmärkta anslag till universiteten. För dessa pengar skapas under åren 2018-21 omkring 1 000 nya studieplatser inom barnträdgårdslärarutbildningen.
Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (saml) grundar sig beslutet om fler nybörjarplatser på forskningsresultat om småbarnspedagogikens betydelse för barnets tillväxt och utveckling.
Och det låter ju riktigt bra och präktigt. Fast Grahn-Laasonen verkar förstås ha drabbats av tunnelseende. Hon ser det hon vill se, men verkligheten ser annorlunda ut.

Verkligheten är nämligen krass. Många barnträdgårdslärare har lämnat yrket och det är si och så med intresset för studier inom området.
Tidigare i höst omtalades t.ex. att utbildningen av svenskspråkiga barnträdgårdslärare i Helsingfors universitet går på halv maskin. Av årets tjugo studieplatser i småbarnspedagogik stod åtta lediga då terminen körde igång.
Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning lockade så pass många sökande att studieplatserna fylldes. Det omtalade utbildningen av barnträdgårdslärare för språkbad i ÅA:s regi lockade dock endast tre sökande, medan antalet studieplatser var 20, omtalade svenska.yle tidigare i höst.
Nu kan man förstås endast spekulera om orsaken till flykten från yrket och det bristande intresset för studier för att bli barnträdgårdslärare.
Men månne inte den usla lönen är en bov i dramat?
Den uppgiftsrelaterade månadslönen för barnträdgårdslärare uppgick i oktober i fjol till 2 361 euro. Så uppges i den statistik, som har uppgjorts av Kommunarbetsgivarna KT med stöd av uppgifter från Statistikcentralen.
Den genomsnittliga totalinkomsten för kommunalt anställda uppgick sedan till 3 137 euro i månaden. Barnträdgårdslärarna, som alltså förväntas skaffa sig en kandidatexamen vid universitet för behörighet, ligger alltså långt under det kommunala snittet. Och mycket bättre är läget inte för klasslärarna, som har en magisterexamen i bagaget. Samma statistik anger att klasslärarna i oktober i fjol hade en uppgiftsrelaterad månadslön om ca 2 700 euro.
Årstillägg och övertimmar bidrar emellertid att klasslärarnas totallön dock kravlar sig över det kommunala lönesnittet, medan barnträdgårdslärarna ligger långt under genomsnittet också när olika tillägg räknas in i lönen.
OECD publicerade sin årliga rapport Education at a Glance i mitten av september. Här finns också uppgifter om lärarlöner.
Rapporten berättar bl.a. om att barnträdgårdslärarna och klasslärarna i vårt land ligger risigt till. Jämförelsen tar fasta också på köpkraften och inte endast lönerna. Barnträdgårdslärarna ligger nära OECD-botten.
Klasslärarna ligger också lönemässigt långt ifrån andra med utbildning på magisternivå i vårt land, omtalas i OECD-rapporten.
Behöver det sägas klarare? Det går inte att utbilda bort lärarbristen.