För ett par veckor sedan ordnade vi kursen Första klass. Det var en kurs för unga lärare med högst fem års erfarenhet av lärarjobbet. Jag upplever att tankar kring professionens mångfacetterade uppdrag belystes och diskuterades ur många synvinklar.

Under kursen höll bland annat idrottspsykologen Christoph Treier en föreläsning där han jämförde idrottare med lärare. Föreläsningen fick mig att reflektera över många intressanta saker, men jag vill lyfta det Treier avslutade med.
Bilden han avslutade med var från ett flygplan där syrgasmaskerna var nerfällda. Han frågade: Vilka instruktioner får du kring syrgasmaskerna innan flyget lyfter? Svaret var uppenbart – lägg masken på dig själv först och hjälp sedan de andra.
Parallellen till läraren och rektorn i skolan var självklar. Vi faller ofta väldigt djupt in i professionen och glömmer att vi också är något annat. Det är viktigt att reflektera över sitt förhållande till sitt arbete.


Faktum är att våra skolor har högskoleutbildade pedagoger med ett brett kunnande. Lärarskapet vilar på en bred professionalism och ledarskapet präglas av positivt tänkande och framåtanda. Lärarna är nu inne i en implementeringsprocess av läroplansgrunderna, som omfattar elevernas lärstigar och tydliga målsättningar längs med den. Det är en oerhörd kraft som ligger till grund för dagens skola.
Lärarens professionella utmaning ligger i att kunna se varje elev precis just där hen är. Den utmaningen begränsas starkt av resurser. Den dag då hanterbara elevgrupper- tillräckligt små grupper - möter den professionella läraren av i dag är produkten given. Då och först då kan vi garantera såväl lärarnas välmående som elevernas rätt till kvalitativt god undervisning och tid för att bli sedda och hörda.


Under den finlandssvenska utbildningskonferensen nyligen uppmanade Helsingfors universitet oss att vara utbildningsaktivister. Vi tar gärna uppmaningen på allvar. Vi har och vi kommer att målmedvetet jobba för det vi vill ha för vi vet att vi har professionella lärare och ledare som vet vad som behövs för att vår skola ska fungera.


I dag är det viktigt att ni som jobbar för utbildningen i Finland på allvar tar till er Treiers bild. Det ligger ett värde i att inse att kvalitet i det dagliga görandet beror på hur man själv mår.


Framtiden och framgången för det hundraåriga Finland ligger i att vi har lärare och ledare som mår bra som människor och kan bidra till en kvalitativt god utbildning för våra barn och unga.