Förberedelserna inför FSL:s förbundskongress i juni är i full gång. Besluten tas av 115 kongressombud, som utses av de lokala lärarföreningarna.

Medlemsantalet vid årsskiftet 2017-18 ligger som grund för föreningarnas rätt att sända representanter, enligt stadgarna benämnda ombud, till förbundskongressen. Föreningarna kan sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Ombuden väljs av allmänna medlemsmöten, som ordnas av föreningarna.

FSL:s totala medlemsantal ligger stadigt över 5 000 medlemmar. Vid årsskiftet var antalet 5 099 medlemmar, vilket motsvarar en ökning en ökning med 9 medlemmar jämfört med årsskiftet 2016-17.

Om man ser till lärarföreningarna är Ålands lf i topp med 448 medlemmar tätt följd av Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF som har vuxit stadigt under de senaste åren. Vid årsskiftet hade FSLF 444 medlemmar.

Helsingfors svenska lf är trea med sina 438 medlemmar. Dessa tre föreningar kan envar utse nio kongressombud.

Esbo-Grankulla lf har 379 medlemmar, medan Vasa svenska lf har 363 medlemmar. Föreningarna har rätt att utse åtta ombud.

Små föreningar, såsom Svenska lf i Uleåborg (20 medlemmar) och Ålands gymnasielärare (20), kan utse ett ombud.

Sammanlagt torde 115 ombud vara på plats vid kongressen, som ordnas i hotell Helsinki Hilton Fiskartorpet.

Förbundskongressen sammankallas vart fjärde år. Kongressen väljer förbundsordförande och fullmäktige.

Den kanske hetaste frågan på kongressen i juni blir styrelsens förslag till förändrade stadgar för förbundet. Bl.a. föreslås att förbundskongressen avskaffas. Den högsta beslutande makten i förbundet hanteras framgent, ifall stadgeändringarna får tillräckligt stöd, av förbundsfullmäktige.