Vår organisation

Förbundskongressen är vårt högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år för att dra upp riktlinjerna. Förbundsfullmäktige samlas två gånger i året och styrelsen en gång i månaden. Här beskriver vi vår organisation och hur vi jobbar. 

 

Förbundskongressen drar vi upp riktlinjer för förbundet de kommande fyra åren. Nästa förbundskongress ordnar vi i Helsingfors den 6-7 juni 2018.

 

Vid kongressen är alla medlemsföreningar representerade via ombud. Lärarföreningarna har olika antal kongressombud, beroende på föreningens medlemsantal. Lärarföreningarna utser sina kongressombud på vårmötet före kongressen.

 

Kongressen väljer förbundsordförande och förbundsfullmäktige. Till kongressen kan lärarföreningarna skicka in motioner, deadline är den 1 mars 2018. 

 

Här kan du läsa om de riktlinjer som FSL jobbar med under perioden 2014-2018: pdf Vi har ett uppdrag

 

Här hittar du förbundets verksamhetsplan för 2018: pdf Verksamhetsplan 2018

 

Förbundets stadgar: pdf FSL:s stadgar (2010)

 

Förbundsfullmäktige

örbundsfullmäktige avgör alla viktiga frågor under kongressperioden. Fullmäktige samlas till två ordinarie möten per år, ett höstmöte och ett vårmöte.

 

Till fullmäktiges viktigaste uppdrag hör att utse medlemmar till förbundsstyrelsen, besluta om verksamheten under kongressperioden och godkänna FSL:s bokslut och budget. På sina möten behandlar också fullmäktige motioner som har inkommit.

 

Alla FSL-medlemmar har möjlighet att sända en motion till fullmäktige och på det sättet driva en fråga som just du upplever som viktig inom förbundet. pdf Skriv en motion!

 

Fullmäktige består av 39 ledamöter. Fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter väljs av kongressen och deras mandatperiod är fyra år. Då kongressen utser fullmäktigeledamöterna strävar man efter att varje medlemsgrupp skall vara representerad i förbundsfullmäktige.

 

Förbundsstyrelsen

Styrelserepresentanterna utses för ett år i taget och representanterna väljs på höstens fullmäktigemöte. Förbundsstyrelsen samlas ungefär en gång i månaden. Styrelsen viktigaste uppgift är att sköta de löpande ärendena, att företräda förbundet och att ansvara för ekonomin.

 

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder både förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Sedan 2014 är Christer Holmlund FSL:s ordförande.

 

Förbundskongressen väljer förbundsordförande och det här innebär att vi ordnar ordförandeval vart fjärde år. Holmlunds nuvarande mandatperiod sträcker sig till juli 2018. Förbundsordförande sköter posten som huvudsyssla och arbetar därmed heltid på FSL:s kansli.

 

Styrelsens vice

Genast i början av mandatperioden utser styrelsen en vice ordförande för FSL. För perioden 2017-2018 är Sune Alén viceordförande.

 

Förbundsstyrelsen 2017-2018

 

• Christer Holmlund, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

• Sune Alén, viceordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Kimmo Mattsson)

• Linda Felixson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Camilla Forsberg)

• Leif Holmberg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Sebastian Lindqvist)

• Pamela Leka 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Annette Lundström)

• Sabina Lindholm

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Susanna Blomquist)

• Cecilia Hägglund-Nygård

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Linda Molander-Finell)

• Annika Norrgård 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Christoffer Sourander)

• Marina Räfsbäck

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Ann-Catrine Sunngren)

 

Medlemsföreningar

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

 

Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region. FSL har sammanlagt 31 medlemsföreningar, varav en samlar lärarstuderande. Som enskild lärare hör du till en av våra medlemsföreningar, medan föreningen i sin tur är medlem i FSL.

 

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Här hittar du kontatuppgifter till varje lärarförening. 

 

Förtroendemän

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Förtroendemännen väljs i direkta val vart tredje år.

 

De kommunala förtroendemännen lyder under AKAVAs förhandlingsorganisation FOSU, medan förtroendemännen för den privata sektorn lyder under OAJ. På de flesta orter är lärarnas förtroendeman ansluten till FSL. Förutom förtroendemannen finns också en huvudförtroendeman och ersättare för denne.

 

Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning. Via din lokala lärarförening hittar du kontaktuppgifter till din förtroendeman.