Kurser och möten

FSL ordnar kurser för förtroendemän och föreningsaktiva medlemmar. Vi ordnar också träffar och kortare kurser som är öppna för alla FSL-medlemmar. Våra kurser är alltid gratis för deltagarna. Kursprogram och noggrannare tidtabell publicerar vi närmare kursen.

 

FSL-kurser 2017

 

Ti 21.11 Rådplägningsdag, Helsingfors

To 23.11 Rådplägningsdag, Vasa

Ti 29.11 Rådplägningsdagar/Privata, FSL:s kansli, Helsingfors

 

Förbundsfullmäktiges möten 2017

 

Ons-to 8-9.11 Förbundsfullmäktige, Tammerfors, Scandic Rosendahl

 

Förbundsstyrelsens möten 2017

 

Ti 7.11 Styrelsemöte kl. 10.30, Tammerfors, Scandic Rosendahl

To 7.12 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors