Kurser och möten

FSL ordnar kurser för förtroendemän och föreningsaktiva medlemmar. Vi ordnar också träffar och kortare kurser som är öppna för alla FSL-medlemmar. Våra kurser är alltid gratis för deltagarna.

 

Mer information om kurserna hittar du här. En kursanmälan gör du enklast via vår elektroniska blankett. Du loggar in med ditt medlemsnummer och de fyra sista tecknena i ditt personsignum. 

 

FSL-kurser 2018

 

14-15.2.2018 Förtroendemannakurs, Tammerfors, Scandic Tampere Station

7-8.3.2018 Föreningskurs, Tammerfors, Scandic Tampere Station


September (datum oklara), Andra klass, Tammerfors

3-4.10.2018 Förtroendemannakurs, Tammerfors

20.11.2018 Rådplägningsdagar, Vasa

22.11.2018 Rådplägningsdagar, Helsingfors

28.11.2018 Rådplägningsdagar/Privata, Helsingfors

 

Förbundsfullmäktiges möten 2018

 

25-26.4.2018 Vårmöte, Tammerfors, Scandic Tampere City

Förbundsstyrelsens möten 2018

 

6.2.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

14-15.3.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

24.4.2018 Styrelsemöte, Tammerfors, Scandic Tampere City

5.6.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

 

23.8.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

18.9.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

11.10.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

13.11.2018 Styrelsemöte, Tammerfors

14.12.2018 Styrelsemöte, Helsingfors, FSL:s kansli

 

Förbundskongress 2018

Onsdag och torsdag den 6-7 juni 2018 på Hotell Hilton Fiskartorpet i Helsingfors. Inbjudan postat på vårvintern 2018!